Kompleksowa organizacja 25 szkoleń, 3-dniowych dla grup max. 15-os. w Warszawie, obejmująca wynajem sal szkoleniowych, usługi cateringowe oraz usługi noclegowe.

Do 30-03-2018

CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU UNEP/GRID-WARSZAWA, ZAKŁAD NFOŚ

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Szkolenia realizowane są w ramach projektu POWR.02.19.00-IZ.00-00-006/17 „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służby geodezyjnej i kartograficznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja 25 szkoleń, 3-dniowych dla grup 15-osobowych, obejmująca wynajem sal szkoleniowych, usługi cateringowe oraz usługi zapewnienia noclegów. Szkolenia będą zorganizowane w Warszawie.

Sale szkoleniowe muszą być przystosowane do indywidualnej pracy uczestników z komputerami (16 laptopów) oraz zapewniać możliwość prezentacji za pomocą rzutnika i pracę grupy z wykorzystaniem flipchart'a i akcesoriów prezentacyjnych (mazaki, wskaźnik laserowy, wkład do flipcharta, magnesy itp.). Każdego dnia szkolenia musi być zapewniona ciągła przerwa kawowa i obiad dla: uczestników szkolenia, trenerów i rezydentów. Konieczne jest zagwarantowanie noclegów wraz ze śniadaniem i kolacją pomiędzy dniami szkoleniowymi (2 noclegi) dla uczestników szkolenia według listy dostarczonej przez Zamawiającego. W jednym terminie planowane jest prowadzenie dwóch szkoleń. Potencjalne terminy szkoleń wskazano w załączniku nr 3.

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 30.03.2018 r., do godziny 16.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul Sobieszyńskiej 8, 00-764 Warszawa, lub przesyłając na adres e-mail: power@gridw.pl wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami.

Wielkość załączników w mailu nie może przekroczyć 20 MB.

2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

Pani Katarzyna Ślepowrońska (e-mail: power@gridw.pl).