Kompleksowa organizacja szkolenia, 3-dniowego dla grupy max. 15-os. w Katowicach, Wrocławiu i Toruniu obejmująca wynajem sali szkoleniowej, usługi cateringowe oraz usługi noclegowe.

Do 11-05-2018

CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU UNEP/GRID-WARSZAWA, ZAKŁAD NFOŚ

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie Miejscowość: Katowice, Wrocław, Toruń

Szkolenia realizowane są w ramach projektu POWR.02.19.00-IZ.00-00-006/17 „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służby geodezyjnej i kartograficznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia, 3-dniowego dla grupy max. 15-os., obejmująca wynajem sali szkoleniowej, usługi cateringowe oraz usługi noclegowe:

a) w Katowicach w terminie: 5-6.06.2018 r. (1 grupa 15 os.);

b) we Wrocławiu w terminie: 12-14.06.2018 r. (2 grupy po 15 os.) oraz 24-26.09.2018 r. (2 grupy po 15 os.);

c) w Toruniu w terminie: 19-21.06.2018 r. (2 grupy po 15 os.)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (część a, b lub c).

Każda sala szkoleniowa musi być przystosowana do indywidualnej pracy uczestników z komputerami (16 laptopów w każdej z sal) oraz zapewniać możliwość prezentacji za pomocą rzutnika i pracę grupy z wykorzystaniem flipchart'a i akcesoriów prezentacyjnych (mazaki, wskaźnik laserowy, wkład do flipcharta, magnesy itp.). Każdego dnia szkolenia musi być zapewniona ciągła przerwa kawowa i obiad dla: uczestników szkolenia, trenerów i rezydentów. Konieczne jest zagwarantowanie noclegów wraz ze śniadaniem i kolacją pomiędzy dniami szkoleniowymi (2 noclegi) dla uczestników szkolenia oraz trenerów według listy dostarczonej przez Zamawiającego.

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 11.05.2018 r. , do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul Sobieszyńskiej 8, 00-764 Warszawa, lub przesyłając na adres e-mail: power@gridw.pl wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami. Wielkość załączników w mailu nie może przekroczyć 20 MB.

2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Pani Katarzyna Ślepowrońska (e-mail: power@gridw.pl).