Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników w ramach projektu

Do 13-03-2018

PRACODAWCY ZDROWIA

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Wrocław

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników w ramach projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”.

Założono przeprowadzenie szkoleń gdzie grupy będą liczyły średnio 15 osób. Każde szkolenie będzie trwało 4 dni ( 2 spotkania po 2 dni w weekendy), 32 godziny /grupę.

1. Ofertę należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, lub w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres:biuro@ptzp.org W przypadku oferty składanej mailowo w tytule proszę podać oferta hotel zapytanie 1/PTZP/5.2/H

2. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa Zamawiającego: Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego oraz następujące oznaczenie: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia” - zapytanie ofertowe nr 1/PTZP/5.2./H. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy lub pieczęć firmową Wykonawcy.

3. Miejsce złożenia oferty:

Biuro projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”.

ul. Fabryczna 10/D2

53-609 Wrocław