Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali wykładowo-szkoleniowej dla uczestników/uczestniczek projektu

Do 12-06-2018

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI

Województwo: opolskie Powiat: Wszystkie‍

Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali wykładowo-szkoleniowej dla uczestników/uczestniczek projektu: „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

1. Przedmiotem zamówienia ofertowego jest:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali szkoleniowej dla uczestników/uczestniczek projektu „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

2. Przedmiot zapytania został podzielony na 3 odrębne części, tj.:

a) Część nr 1: świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali szkoleniowej dla 40 uczestników/uczestniczek „Szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje pracowników służb świadczących usługi społeczne dla osób głuchych” w ramach projektu „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

b) Część nr 2: świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali szkoleniowej dla 56 uczestników/uczestniczek „Warsztatów rozwoju kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych dla osób z dysfunkcjami słuchu” w ramach projektu „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

c) Część nr 3: świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali szkoleniowej dla 18 uczestników/uczestniczek „Warsztatów fotograficznych” w ramach projektu „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

5. Czas realizacji usługi

Część 1

a) Gr. I: 5-6.07.2018 r.; 20-21.07.2018 r.; 2-3.08.2018 r.

b) Gr. II: 12-13.07.2018 r.; 27-28.07.2018 r.; 09-10.08.2018 r.

c) Gr. III: lipiec 2019 r. – październik 2019 r. - szczegółowy termin do ustalenia z wybranym Wykonawcą

d) Gr. IV: lipiec 2019 r. – październik 2019 r. - szczegółowy termin do ustalenia z wybranym Wykonawcą

Część 2

a) Gr. I: 25-27.06.2018 r.; 23-25.07.2018 r.

b) Gr. II: 4-6.09.2018 r.; 12-14.11.2018 r.

c) Gr. III: marzec 2019 r. – kwiecień 2019 r. - szczegółowy termin do ustalenia z wybranym Wykonawcą

d) Gr. IV: maj 2019 r. – czerwiec 2019 r. szczegółowy termin do ustalenia z wybranym Wykonawcą

e) Gr. V: wrzesień 2019 r. – październik 2019 r. szczegółowy termin do ustalenia z wybranym Wykonawcą

f) Gr. VI: marzec 2020 r. – kwiecień 2020 r. szczegółowy termin do ustalenia z wybranym Wykonawcą

g) Gr. VII: kwiecień - maj 2020 r. szczegółowy termin do ustalenia z wybranym Wykonawcą

Cześć 3

a) Gr. I: sierpień 2018 r.– październik 2018 r. szczegółowy termin do ustalenia z wybranym Wykonawcą

b) Gr. II: kwiecień 2019 r. – czerwiec 2018 r. szczegółowy termin do ustalenia z wybranym Wykonawcą

c) Gr. III: luty 2020 r. – kwiecień 2020 r. szczegółowy termin do ustalenia z wybranym Wykonawcą

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym do niniejszego Zapytania w terminie do dnia 12 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego w Opolu), drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

ul. Krakowska 51

45-018 Opole

Oferta: świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali wykładowo-szkoleniowej dla uczestników/uczestniczek projektu: „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.