Usługa wynajmu sali konferencyjnej, pokoi hotelowych i wyżywienia na potrzeby spotkania dotyczącego Zintegrowanej Strategii Miast

Do 22-06-2018

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Województwo: lubelskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Biała Podlaska, Chełm, Zamość, Puławy i do 20 km od granic tych miast

Przedmiotem zamówienia jest usługa która będzie realizowana na obszarze województwa lubelskiego.

Do zadań Wykonawcy będzie należało zapewnienie Zamawiajacemu:

1. Sal konferencyjnych dla min. 25 – maks. 35 osób oraz sali konferencyjnej na spotkania dla min. 10. - maks. 20 osób.

2. Noclegów dla min 10 maks. 35 w

3. Wyżywienia dla min. 25 - maks. 35 osób.

4. Parkingu dla min 10 maks. 35 samochodów osobowych

1. Oferty należy składać elektronicznie na adres e-mail: konrad.lukianiuk@lubelskie.pl (należy przesłać skan podpisanej oferty).

2. Termin składania ofert: do dnia 22.06.2018, roku do godz. 23:59.

3. Za termin złożenia oferty drogą elektroniczną przyjęty będzie dzień i godzina

jej otrzymania przez Województwo, tj. wpływu oferty na skrzynkę pocztową: konrad.lukianiuk@lubelskie.pl .