Zakup usługi kompleksowej organizacji i przeprowadzenia wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej oraz usługi gastronomicznej dwóch jednodniowych szkoleń na terenie Warszawy

Do 31-01-2018

Województwo: mazowieckie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Warszawa

Zakup usługi kompleksowej organizacji i przeprowadzenia wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej oraz usługi gastronomicznej dwóch jednodniowych szkoleń na terenie Warszawy dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów osi I PO WER oraz dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów osi VIII RPO WM 2014-2020

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.wos@wup.mazowsze.pl