Zapewnienie sal, noclegów, transportu i wyżywienia - dwudniowe spotkanie pod Warszawą

Do 11-06-2018

MINISTERSTWO ROZWOJU, DEPARTAMENT PROMOCJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Województwo: mazowieckie Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest:

a. zapewnienie 1 sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem i 2 sal szkoleniowych,

b. zapewnienie wyżywienia dla uczestników spotkania,

c. zapewnienie noclegów ze śniadaniem dla maksymalnie 13 uczestników spotkania w tym samym obiekcie,

d. zarezerwowanie noclegu ze śniadaniem dla maksymalnie 60 uczestników spotkania w tym samym obiekcie,

e. transport uczestników z Warszawy do miejsca spotkania oraz z powrotem.

na potrzeby dwudniowego spotkania w obiekcie zlokalizowanym poza Warszawą, w odległości do 30 km od Dworca Centralnego w Warszawie.

W ofercie należy zawrzeć:

a. koszt całkowity netto i brutto,

b. kalkulację kosztów poszczególnych usług w podziale na kwotę netto i brutto,

c. koszty w przeliczeniu na 1 osobę.

Koszty, o których mowa powyżej należy przedstawić na wzorze, stanowiącym załącznik nr 1

do OPZ.

Ofertę należy przesyłać w wersji elektronicznej do 11 czerwca 2018 r. na adres e-mail: wkpo@mr.gov.pl podając w temacie emaila „ Oferta na dwudniowe spotkanie z IP”.