Zapewnienie sali konferencyjnej, noclegów, transportu i wyżywienia - dwudniowe spotkanie pod Warszawą

Do 16-03-2018

MINISTERSTWO ROZWOJU, DEPARTAMENT PROMOCJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Województwo: mazowieckie Powiat: Wszystkie

Zapewnienie sali konferencyjnej, transportu, noclegu i wyżywienia dla uczestników dwudniowego spotkania w obiekcie zlokalizowanym poza Warszawą – w odległości do 40 km od Dworca Centralnego w Warszawie. W spotkaniu będzie uczestniczyć maksymalnie 75 osób. Szczegóły w załączonym OPZ.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie:

• sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem

• wyżywienia

• zapewnienie noclegów ze śniadaniem dla maksymalnie 14 uczestników spotkania w tym samym obiekcie (w tym co najmniej 4 pokoje 1 –osobowe)

• zarezerwowanie noclegu ze śniadaniem dla maksymalnie 61 uczestników spotkania w tym samym obiekcie

• transport uczestników z Warszawy do miejsca spotkania oraz z powrotem.

Ofertę nalezy złożyć drogą elektroniczną na wskazany w OPZ email.

Należy w temacie emaila podać: „ Oferta na dwudniowe spotkanie z IP”.

W ofercie należy zawrzeć:

a. koszt całkowity netto i brutto

b. kalkulację kosztów poszczególnych usług w podziale na kwotę netto i brutto

c. koszty w przeliczeniu na 1 osobę

2. Koszty, o których mowa powyżej należy przedstawić na wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.

wkpo@mr.gov.pl