Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi noclegowej, usługi cateringowej i sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach cyklu „Nauczyciel jako coach, tutor i trener”

Do 29-03-2018

FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Wszystkie

- zapewnienie usługi noclegowej,

- zapewnienie usługi cateringowej,

- zapewnienie sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem podczas 1 szkolenia (1 spotkanie 2-dniowe) realizowanego w 2018r. (w okresie IV-VI) dla 1 grupy liczącej 12 osób. Spotkanie odbędzie się w weekend - piątek/sobota lub sobota/niedziela (łącznie 16 godzin dydaktycznych).

Termin szkolenia zostanie przekazany Wykonawcy z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający będzie w stałym kontakcie z Wykonawcą i w razie potrzeby wspólnie podejmą decyzję o dogodnym dla obu stron terminie szkolenia.

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną [e-mail:a.kopaczewska@feir.pl] lub osobiście pod adresem dodatkowego miejsca wykonywania działalności FEiR: ul. Mickiewicza 3, 14-200 Iława / biuro czynne w godz. 9-15/ lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Edukacji i Rozwoju, adres: ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29 marca 2018r. do godz. 15.00