3ES/STOP/2018 - świadczenia usługi polegającej na organizacji szkolenia dla 20 osób w Łodzi, w tym świadczenia usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal

Do 30-04-2018

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Wybór Wykonawcy dla następujących usług:

1. zapewnienie sali szkoleniowej dla 20 osób

2. zapewnienie noclegu razem ze śniadaniem dla 20 osób

3. zapewnienie usługi cateringowej

Przewiduje się następujące ilości zamówień:

- sala szkoleniowa 16 godzin (8 godzin x 2 dni)

- noclegi ze śniadaniem 20 sztuk (20 osób x 1 dzień, osobonocleg)

- przerwa kawowa 40 sztuk (20 osób x 2 dni),

- obiad 40 sztuk (20 osób x 2 dni)

- kolacja 20 sztuk (20 osób x 1 dzień),

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy dla następujących usług:

a. zapewnienie sali szkoleniowej dla 20 osób - sala szkoleniowa powinna być przestrzenna i jasna. Odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej. Krzesła miękkie z oparciami o wysokości przystosowanej do wzrostu dorosłego człowieka oraz stoły z możliwością przestawiania w celu dostosowania do potrzeb grupy.

Wyjściowe ustawienie sali: warsztatowe oddzielne stoły dla 6-8 osób.

Wyposażenie sali szkoleniowej: ekran, rzutnik multimedialny, laptop, stojak flipchart z papierem, mazaki.

b. zapewnienie noclegu razem ze śniadaniem dla 20 osób - w pokojach 2-osobowych lub w pokojach 1-osobowym w przypadku nieparzystej liczby osób lub uczestnictwa osób z niepełnosprawnością.

Pokoje hotelowe powinny być wyposażone w: łóżka pojedyncze, pełen węzeł sanitarny, dostęp do internetu, TV.

Śniadania w formie bufetu obejmującego:

- danie ciepłe mięsne

- danie ciepłe wegetariańskie

- zimny bufet (wędliny, sery)

- pieczywo

- płatki

- mleko

- dżem, miód

- dodatki warzywne, owoce

- napoje ciepłe (kawa, herbata)

- napoje zimne (woda, soki 100%)

c. zapewnienie usługi cateringowej składającej się z:

i. Przerw kawowych ciągłych w trakcie dwóch dni szkolenia dla 20 osób obejmujących:

• kawę rozpuszczalną i parzoną do samodzielnego zaparzenia lub gotową gorącą (bez ograniczeń),

• herbatę w torebkach, minimum dwa rodzaje, w tym co najmniej: 1 rodzaj herbaty czarnej i jeden rodzaj herbaty owocowej (bez ograniczeń),

• gorącą wodę do herbaty/kawy (bez ograniczeń),

• wodę niegazowaną i gazowaną, podawaną w butelkach szklanych lub plastikowych

o pojemności nie większej niż 500 ml,

• wybór ciastek deserowych, min. 3 rodzaje;

• dodatki do napojów ciepłych: cukier, słodzik, mleko do kawy, mleko roślinne, cytryna.

ii. Obiadów dla 20 osób w formie bufetu obejmujących:

• zupę (co najmniej 300 ml na osobę) i/lub zupę wegetariańską

• danie główne mięsne,

• danie główne wegetariańskie,

• dodatki warzywne do dań głównych: warzywa gotowane, surówki,

• dodatki skrobiowe do dań głównych: ziemniaki gotowane/pieczone, ryż, makaron, kasza

iii. Kolacji dla 20 osób w formie bufetu obejmującej:

• danie ciepłe mięsne

• danie ciepłe wegetariańskie

• zimny bufet (wędliny, sery)

• dodatki warzywne

• pieczywo

• napoje ciepłe (kawa, herbata)

• napoje zimne (woda, soki 100%)

Wykonawca zapewni serwis gastronomiczny (przygotowanie i sprzątanie, obsługa, zastawa ceramiczna i szklana). Zamawiający zastrzega, aby posiłki podawane były w pomieszczeniach zarezerwowanych wyłącznie dla uczestników spotkania lub w pomieszczeniu z wyraźnie wyodrębnionym obszarem dla uczestników spotkania. Obiady oraz przerwy kawowe serwowane będą uczestnikom w miejscu realizacji szkolenia (lokalizacji sali szkoleniowej).

Lokalizacja sali szkoleniowej i noclegu: hotel/ośrodek konferencyjny lub inny obiekt noclegowy o standardzie 2 lub 3 gwiazdkowym wyposażony w sale szkoleniowe lub sala szkoleniowa znajduje się w oddzielnym budynku w odległości do 1000 m od miejsca noclegu, zlokalizowany w Łodzi w odległości max. 10 km od Dworca Łódź Kaliska z możliwością dojazdu transportem publicznym w czasie do 45 minut (czas przejazdu liczony razem z dojściem do i od przystanku komunikacji na podstawie jakdojade.pl/lodz) dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Miejsce spotkania powinno posiadać, co najmniej podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz pomieszczenia wyposażone w węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ostateczna liczba osób korzystających z usługi (noclegi, catering) zostanie potwierdzona przez zamawiającego najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed szkoleniem.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

1. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej jako skany podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: biuro@stowarzyszeniestop.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 24:00.

2. Wiadomość e-mail należy w temacie oznaczyć numerem postępowania: 3ES/STOP/2018.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.

4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

5. Jeżeli prawo reprezentowania nie wynika wprost z załączonego do oferty odpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, do oferty należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem upoważnienia do reprezentowania wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę.

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich dokonania.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.