Zapytanie ofertowe na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali podczas trzech 2-dniowych wyjazdowych szkoleń otwartych dla 12 uczestników/czek projektu w Hrubieszowie

Do 14-05-2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Województwo: lubelskie Powiat: hrubieszowski Miejscowość: Hrubieszów

Zapytanie ofertowe na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali podczas trzech 2-dniowych wyjazdowych szkoleń otwartych pn. „Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej – ochrona danych osobowych” dla 12 uczestników/czek projektu w Hrubieszowie

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wybór wykonawcy usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali podczas trzech 2-dniowych wyjazdowych szkoleń otwartych pn. „Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej – ochrona danych osobowych” dla 12 uczestników/czek projektu w Hrubieszowie.

Przedmiot zamówienia

1. Zakwaterowanie:

Zapewnienie noclegu ze śniadaniem dla 12 uczestników/czek szkolenia, zgodnie z wymaganiami:

a) zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych, 2-osobowych lub 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (WC, kabina prysznicowa/wanna, umywalka), z dostępem do ciepłej wody.

W pokojach powinny znajdować się co najmniej: jednoosobowe łóżka, pościel, koce, ręczniki, szafy ubraniowe, stolik, krzesła, oświetlenie górne, bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego gniazdka elektrycznego, dostęp do internetu lub wi-fi,

b) podczas szkolenia wszyscy uczestnicy muszą być zakwaterowani w tym samym obiekcie,

c) miejsce zakwaterowania musi spełniać kryterium dostępności dla osób niepełnosprawnych,

d) śniadanie w formie standardowego szwedzkiego stołu: np. sałatki, jajecznica, parówki, pieczywo, masło, sery, wędliny, warzywa, płatki śniadaniowe, mleko, jogurty, napoje (herbata, kawa, mleko do kawy, cukier, cytryna, soki, woda mineralna gazowana i niegazowana),

e) obiekt powinien znajdować się w na terenie Hrubieszowa,

f) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca parkingowe według zgłoszonego zapotrzebowania.

2. Wyżywienie:

Zapewnienia wyżywienia (2 obiady, kolacja, serwis kawowy) dla 12 uczestników/czek szkolenia, zgodnie z wymaganiami:

2.1. Wyżywienie:

a) obiad: zupa, drugie danie (ziemniaki/ryż/kasza – min. 200g, mięso/ryba – min. 100g, zestaw surówek – min. 100g) oraz napoje (minimum: kawa, herbata, woda mineralna gazowana

i niegazowana, cukier, śmietanka, cytryna),

b) kolacja (standardowy szwedzki stół), w tym 1 danie na ciepło, przystawki, sałatki, pieczywo, masło, wędliny, sery, warzywa, napoje (herbata, kawa, śmietanka/mleko do kawy, cukier, cytryna, soki, woda mineralna gazowana i niegazowana),

c) w przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez uczestników faktu bycia wegetarianinem, należy zapewnić odpowiednie menu wegetariańskie. Każdorazowo Zamawiający zgłosi Wykonawcy liczbę posiłków wegetariańskich,

d) Wykonawca uwzględni specjalne wymagania do diety (np.: bez glutenu, laktozy, dieta dla diabetyków itp.) przez Zamawiającego w przypadku szczególnego zapotrzebowania zgłoszonego przez uczestników szkolenia,

e) zapotrzebowanie będzie zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem i potwierdzone na 2 dni przed szkoleniem,

f) w ciepłe wieczory kolacja może być podawana na dworze w formie grilla – decyzję podejmuje grupa rano, pierwszego dnia szkolenia,

2.2. Serwis kawowy - dostępny w godzinach trwania szkolenia, na bieżąco uzupełniany w razie potrzeby, obejmujący minimum: kawa, herbata, ciasteczka (min. 3 rodzaje) lub ciasto pieczone, woda mineralna gazowana i niegazowana, cukier, soki, mleko.

3. Wynajem sali

Zapewnienie sali na 3 szkolenia w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin):

a) sala powinna być przystosowana do prowadzenia szkolenia dla średnio 12 uczestników/czek projektu jednorazowo, wyposażona w ławki lub stoliki umożliwiające notowanie, krzesła,

b) sala musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniu, w którym będą prowadzone szkolenia. Standard – czyste ściany, czysta podłoga/wykładzina, pomieszczenie z oknami, nieuszkodzone meble, wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę stosownie do pory roku,

c) sala powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej,

d) sala powinna mieć łatwy dostęp do źródła prądu,

e) zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w zajęciach),

f) sala powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeśli w zajęciach będą brały udział osoby z niepełnosprawnością wymagające takiego ułatwienia,

g) sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Dodatkowe informacje w zapytaniu ofertowym.

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 14 maja 2018 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej, w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr FRL/2/WSO2/OWES /2018”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Zamościu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.