ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zapewnienia usługi noclegowej, usługi restauracyjnej i sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia nt. zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych 34a/OWES/2018

Do 27-06-2018

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Powiaty: działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługi noclegowe, restauracyjne i wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem podczas szkolenia realizowanego od września 2018 r. do grudnia 2018 r. dla grupy ok. 26 osób plus trener i opiekun, tj. w sumie 28 osób. Na szkolenie składają się cztery zjazdy dwudniowe, tj. w sumie 8 dni szkoleń.

Preferowane będą terminy zjazdów w odstępach jedno lub dwu tygodniowych. Zamawiający będzie w stałym kontakcie z Wykonawcą i w razie potrzeby wspólnie podejmą decyzję o dogodnym dla obu stron terminie planowanych szkoleń.

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:

- mailowo na adres: ekonomiaspoleczna@nida.pl

- osobiście lub pocztą na adres:

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

ul. Rzemieślnicza 3

13-100 Nidzica

Z dopiskiem: OFERTA OWES NIDZICA NR 34a/OWES/2018