Zapewnienie sal szkoleniowych i pokoi hotelowych oraz wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń w ramach projektu w terminie 20-22 kwietnia w Zakopanem

Do 28-03-2018

NACZELNA IZBA LEKARSKA

Województwo: małopolskie Powiat: tatrzański Miejscowość: Zakopane

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja usługi polegającej na udostępnieniu sal szkoleniowych i pokoi hotelowych oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń odbywających się w cyklu 3-dniowym realizowanych w ramach projektu systemowego nr POWR.05.02.00-00-0046/16 „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia, ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 28.03.2018 r.;

- w formie elektronicznej na adres: biuro@future.edu.pl

(scan podpisanej oferty)

lub

- osobiście lub pocztą na adres:

Centrum Edukacyjne Future

ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry

w godzinach pracy biura tj. od 8.00-18.00

z dopiskiem: Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych dla uczestników projektu „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”.