zamówienie na usługi hotelowe [nocleg ze śniadaniem], wyżywienie w postaci obiadów, kolacji oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia i wynajem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Doszkalamy się – Lekarze.

Do 12-06-2018

POROZUMIENIE ŁÓDZKIE-ŁÓDZKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Wszystkie

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu usługi hotelowej – noclegu ze śniadaniem, wyżywienia w postaci obiadów i kolacji oraz wynajmie sali konferencyjnej wraz z przerwą kawową dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu Doszkalamy się- Lekarze, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.1. Termin: usługa będzie realizowana w weekend ( sobota- niedziela) we wrześniu 2018 roku. Szkolenie potrwa 2 dni (2 osobodoby). O dokładnym terminie szkolenia Wykonawca zostanie poinformowany na min dwa tygodnie przed szkoleniem.

3.2. Miejsce świadczenia usługi: Wykonawca musi zapewnić realizację usługi na terenie woj. Kujawsko-pomorskiego.

3.3. Wymagania dotyczące usługi hotelowej

a) Liczba dób hotelowych do 140. Doba liczona od godz. 7:00 rano w dniu przyjazdu do godz. 18 w dniu wyjazdu. Liczba uczestników: ( 54 uczestników + 16 trenerów x 2 doby).

b) Nocleg w pokojach jednoosobowych z oknem i pełnym węzłem sanitarnym. W pokoju powinien znajdować się co najmniej: wieszak na odzież wierzchnią, oświetlenie górne, bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego gniazdka elektrycznego, telewizor.

c) Śniadanie w formie stołu szwedzkiego w 1 i 2 dniu szkolenia [[minimum: danie ciepłe (np. jajka, kiełbaski),wędlinę, ser, musli z mlekiem, nabiał, zimne napoje( woda gaz/niegaz, soki), ciepłe napoje (kawa, herbata do wyboru z dodatkami /cukier, cytryna, mleko)]

d) Na terenie obiektu dostęp do Internetu ( WiFi).

e) Dostęp dla osób niepełnosprawnych.

f) Bezpłatny parking.

3.4 Wymagania dotyczące usługi wyżywienia:

a) Obiad w 1 i 2 dniu szkolenia, dwudaniowy z deserem, serwowany, z możliwością wyboru dania mięsnego/wegetariańskiego/wegańskiego, a także z możliwością zapewnienia posiłków dla osób ze specjalna dietą. Sytuacje takie będą uwzględnianie w szczegółowym harmonogramie przekazywanym przez Zamawiającego.

b) Kolacja w formie stołu szwedzkiego w 1 dniu szkolenia (minimum: danie ciepłe, wędlina, ser, nabiał, warzywa, zimne napoje: woda gaz/niegaz, soki, ciepłe napoje ( herbata do wyboru z dodatkami /cukier, cytryna).

c) Przerwa kawowa w 1 i 2 dniu szkolenia (minimum: kawa, herbata, woda mineralna gaz/niegaz, soki, cukier, cytryna mleko, ciasteczka min. 3 rodzaje).

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru menu, które zaproponuje wyłoniony Wykonawca (min. 3 propozycje menu).

e) Posiłki powinny być utrzymywane we właściwej temperaturze przez cały czas ich serwowania, podane na zastawie ceramicznej z kompletem sztućców metalowych i serwetek, z pełnowartościowych, świeżych produktów z ważnymi terminami przydatności do spożycia.

f) Szczegółowe godziny serwowania obiadów, śniadań i kolacji zostaną uzgodnione z Zamawiającym najpóźniej na 2 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów.

g) W zakresie realizacji usługi gastronomicznej Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnego serwisu gastronomicznego związanego z wyżywieniem, tzn. przygotowaniem, obsługą kelnerską, nakryciem stołów, zapewnieniem zastawy (nie dopuszcza się stosowania plastikowych lub papierowych kubeczków, sztućców, talerzy itp.) oraz innych naczyń niezbędnych do serwowania zimnych i ciepłych posiłków w formie bufetu szwedzkiego (np. podgrzewacze, warniki, zaparzacze, termosy).

3.5 Wymagania dotyczące sali konferencyjnej

a) Sala konferencyjna klimatyzowana zapewniająca miejsce dla minimum 19 osób ( 18 uczestników plus 1 prowadzący), wyposażona w min. stoły, krzesła, sprzęt multimedialny ( rzutnik, ekran), flipchart, mazaki, nagłośnienie, sieć Internet ( WiFi). Dostępna przez min. 16 godzin plus czas egzaminu (1 i 2 dzień szkolenia).

b) Sala musi spełniać wymogi BHP i p.poż., odpowiednią odległość od źródeł hałasu, zapewniać warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób niebiorących udziału w warsztatach);

c) Wykonawca zapewni temperaturę wewnątrz pomieszczeń odpowiednią do panujących warunków atmosferycznych, nie niższą niż 22 st C. i nie wyższą niż 24 st C;

d) Sala powinna mieścić się w tym samym budynku, w którym uczestnicy będą zakwaterowani;

e) Wykonawca zapewni osoby odpowiedzialne za przygotowanie sali oraz jej bieżącą obsługę (np. przestawienie mebli, obsługę techniczno-informatyczną sprzętu, etc);

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

- zawierać wszystkie wymagane załączniki

Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

b) oświadczenie wg załącznika nr 1 do oferty

c) zaakceptowany projekt umowy (Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty zaparafowaną każdą stronę umowy pod rygorem odrzucenia oferty- Załącznik nr 2),

d) pełnomocnictwo do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy będącego osobą fizyczną ofertę składa inna osoba, a udzielenie pełnomocnictwa nie wynika z wpisu do CEIDG lub w przypadku Wykonawcy podlegającemu wpisowi do KRS jeśli upoważnienie osoby składającej ofertę nie wynika z tego rejestru.

1. Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@porozumienielodzkie.pl – [skan z podpisem], poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Biura Projektu, Porozumienie Łódzkie- Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia, ul. Pilota Stanisława Wigury 9 lok. 6, 90-302 Łódź do dnia: 12 czerwca 2018 r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 1/2018 – Doszkalamy się – Lekarze.