Zapytanie ofertowe nr 8/PTZP/5.2/H - zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników w ramach projektu

26-06-2018

PRACODAWCY ZDROWIA

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Ośrodek musi być zlokalizowany w Warszawie w odległości do 5 km od dworca PKP Warszawa Centralna (odległość w linii prostej mierzona narzędziami dostępnymi w aplikacji google maps.

Zapytanie ofertowe nr 8/PTZP/5.2/H - zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników w ramach projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”. Założono przeprowadzenie szkoleń gdzie grupy będą liczyły średnio 15 osób. Każde szkolenie będzie trwało 4 dni ( 2 spotkania po 2 dni w weekendy), 32 godziny /grupę.

Na przedmiot zamówienia składa się realizacja, w Warszawie o ośrodku zlokalizowanym w Warszawie w odległości do 5 km od dworca PKP Warszawa Centralna, w terminach 30 czerwca i 1 lipca 2018r. oraz 29-30 września 2018r.- łącznie:

- 30 noclegów z soboty na niedzielę w pokojach dwu- lub jednoosobowych wraz z 30 śniadaniami w niedzielę (po 15 na każdy weekend)

- 30 kolacji w sobotę,(po 15 na każdy weekend)

- 60 sztuk serwisów kawowych w sobotę i niedziele,(po 30 na każdy weekend, 15 dziennie)

- 60 obiadów w sobotę i niedzielę (po 30 na każdy weekend, 15 dziennie)

- sala szkoleniowa x 2 dni po 8h dziennie dla każdej grupy

1. Ofertę należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, lub w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres:biuro@ptzp.org W przypadku oferty składanej mailowo w tytule proszę podać oferta hotel zapytanie 8/PTZP/5.2/H

2. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa Zamawiającego: Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego oraz następujące oznaczenie: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia” - zapytanie ofertowe nr 8/PTZP/5.2./H. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy lub pieczęć firmową Wykonawcy.

3. Miejsce złożenia oferty:

Biuro projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”.

ul. Fabryczna 10/D2

53-609 Wrocław