ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zapewnienia usługi noclegowej, usługi restauracyjnej i sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia nt. zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych 34/OWES/2018

Do 28-05-2018

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Powiaty: działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługi noclegowe, restauracyjne i wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem podczas szkolenia realizowanego od maja 2018r. do grudnia 2018 r. dla grupy ok. 26 osób plus trener i opiekun, tj. w sumie 28 osób. Na szkolenie składają się cztery zjazdy dwudniowe, tj. w sumie 8 dni szkoleń.

Preferowane będą terminy zjazdów w odstępach dwu tygodniowych.

Celem niniejszego zapytania jest wyłonienie wykonawcy usługi noclegowej, usługi restauracyjnej i wynajmu sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia nt. zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

• Usługa świadczona będzie w okresie od maja 2018 r. do grudnia 2018 r.

• Preferowane będą terminy zjazdów w odstępach dwu tygodniowych. Terminy poszczególnych zjazdów ustalony zostanie z Wykonawcą z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający będzie w stałym kontakcie z Wykonawcą i w razie potrzeby wspólnie podejmą decyzję o dogodnym dla obu stron terminie planowanych szkoleń.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:

- mailowo na adres: ekonomiaspoleczna@nida.pl

- osobiście lub pocztą na adres:

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

ul. Rzemieślnicza 3

13-100 Nidzica

Z dopiskiem: OFERTA OWES NIDZICA NR 34/OWES/2018