Wynajem sal szkoleniowych z zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników projektu w Katowicach

Do 26-03-2018

VULCAN SP. Z O.O.

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych z zapewnieniem wyżywienia i noclegów uczestnikom szkoleń w Katowicach, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Infrastruktura:

1. Standard obiektu, w którym odbędzie się szkolenie musi odpowiadać:

a. w przypadku hoteli – standard minimum 3 gwiazdki hotelowe;

b. w przypadku pensjonatów – odpowiadający standardem hotelom co najmniej

3-gwiazdkowym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 z późniejszymi zmianami w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie);

c. w przypadku ośrodków szkoleniowo-konferencyjnych – odpowiadający standardem hotelom co najmniej 3-gwiazdkowym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 z późniejszymi zmianami w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie);

2. Do obiektu musi być możliwy dojazd komunikacją zbiorową

3. Pomieszczenia, w których będą przebywać uczestnicy szkolenia, muszą mieć zapewnione zaplecze do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe

4. Bezpłatny dostęp do Internetu w sali szkoleniowej i w pokojach, z dostępem do sieci Wi-Fi

5. Bezpłatny parking dla uczestniczek/uczestników, trenera i pracowników ze strony Zamawiającego

6. Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

7. Zapewnienie odbioru i bezpiecznego przechowania materiałów szkoleniowych i promocyjnych

8. Zapewnienie bezpłatnego korzystania przez trenera ze skanera, faksu oraz drukarki i ksero (do 100 sztuk kopii / trener / szkolenie). Uwaga: skaner, faks i drukarka mogą znajdować się poza salą szkoleniową

Sale wykładowe

1. Każda z czterech sal ma umożliwiać pracę grupy 17-osobowej. Ponadto, jedna z tych sal ma mieć możliwość pracy połączonych grup - ok. 68 osób (przez część godzin szkolenia).

2. Liczba miejsc siedzących w sali szkoleniowej oraz stołów odpowiada liczbie uczestników

3. Możliwość dowolnej aranżacji ustawienia

4. W sali zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do internetu

5. Możliwość oznakowania sali szkoleniowej dostarczonymi przez Zamawiającego materiałami (plakaty, wydruki informacyjne) o wizualizacji zgodnej z wymogami PO WER

6. Flipchart z papierem oraz pisaki w czterech kolorach (czarny, niebieski, czerwony, zielony)

7. Projektor multimedialny (sprawny, umożliwiający podpięcie do laptopa i korzystanie)

8. Ekran lub ściana sali, umożliwiające projekcję wyraźnego obrazu z projektora multimedialnego, widocznego dla wszystkich uczestników

9. Przedłużacz o długości minimum 8m (lub odpowiednio więcej przedłużaczy)

10. Stolik na sprzęt audio-video oraz stolik na materiały szkoleniowe trenera

11. Miejsce do swobodnego poruszania się uczestników

12. Możliwość zaciemnienia pomieszczenia

13. Możliwość wieszania kart flipchartów oraz innych materiałów szkoleniowych na ścianach lub w przygotowanych do tego miejscach

14. Sala podczas przerw zamykana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom spoza szkolenia

15. Klimatyzacja, umożliwiająca regulację temperatury podczas użytkowania pomieszczenia

16. Zaplecze sanitarne (toalety) w pobliżu sali szkoleniowej

17. Ze względu na konieczność przygotowania sali do zajęć szkoleniowych Zamawiający ma możliwość dostępu do sali na godzinę przed i po szkoleniu

18. Sala musi być odrębnym pomieszczeniem, niezależnym od sali restauracyjnej i pokoi hotelowych (nie może być np. za przepierzeniem sali restauracyjnej bądź zaadaptowanym pokojem hotelowym)

19. Konieczne jest, by wszystkie sale oferowane do wynajmu znajdowały się w jednym budynku – ze względu na umożliwienie uczestnikom dogodnego kontaktu z uczestnikami i prowadzącymi z innych grup, w tym umożliwienie zamiany pomiędzy grupami w dowolnym momencie zajęć.

Wyżywienie

1. Przerwa kawowa: 1 dziennie na 1 uczestnika/uczestniczkę (minimum: kawa, herbata, woda, ciastka, soki, mleko, cukier, cytryna) jako przerwa całodzienna, uzupełniana zgodnie z potrzebami, dostępna dla uczestniczek/uczestników przez cały czas trwania szkolenia

2. Przerwa kawowa musi być zorganizowana w pobliżu sali w której będzie odbywało się szkolenie lub bezpośrednio w sali

3. Obiad: 1 dziennie na uczestniczkę/uczestnika, minimum: zupa, drugie danie, woda, ciepły lub zimny napój; w każdym dniu inny zestaw obiadowy

4. Kolacja: na uczestniczkę/uczestnika z minimum jednym ciepłym posiłkiem oraz ciepłym napojem (kawa lub herbata) i zimnym napojem (soki, woda mineralna)

5. Śniadanie: wliczone w koszt noclegu

6. Menu (śniadanie, obiady, kolacja) powinno uwzględniać dania wegetariańskie

7. W przypadku organizacji kilku wydarzeń w obiekcie Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek wyraźnego oznakowania przygotowanego dla grupy Zamawiającego cateringu

Zakwaterowanie

1. W terminie szkolenia przed zameldowaniem i po wymeldowaniu nocujących osób bezpłatnie dostępna zamykana przechowalnia bagażu

2. W cenie noclegu należy uwzględnić koszt śniadania i opłatę miejscową/klimatyczną

3. Zapewnienie pokoi z łazienkami

Miejsce i sposób złożenia oferty (1 z 3 możliwych sposobów):

a. drogą elektroniczną (skan) na adres agnieszka.krazewska@vulcan.edu.pl

b. osobiście na adres biura projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, pok. 133

c. pocztą lub kurierem na adres biura projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław z dopiskiem „ZO-ZK”

Termin złożenia oferty: 26.03.2018r. do końca dnia (liczy się data i godzina wpływu do biura projektu). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.