Usługa wynajmu sali szkoleniowej w wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników warsztatów - KRAKÓW

Do 20-03-2018

CENTRUM DORADZTWA STRATEGICZNEGO S.C. D. BIEŃKOWSKA, C. ULASIŃSKI, J. SZYMAŃSKA

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Zamówienie obejmuje usługę wynajęcia sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem technicznym, organizacji cateringu (obejmującego przerwy kawowe i obiad) oraz zapewnienie noclegów dla uczestników warsztatów przeprowadzanych w ramach projektu „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space” POWER 2014-2020.

1. Usługa wynajmu sali szkoleniowej

- Wielkość i dostępność sali: powierzchnia – minimum 50 m2. Dostępna przez 9 godzin w pierwszym dniu warsztatu (8 godzin warsztatu i 1 godzina przed warsztatem) oraz 5 godzin w drugim dniu warsztatu (4 godziny warsztatu i 1 godzina przed warsztatem);

- Standard sali: sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są warsztaty, powinna mieć bezpośredni dostęp do światła dziennego, powinna być posprzątana. Sala powinna być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

- Wyposażenie sali: projektor multimedialny, ekran do projektora, internet (wifi lub połączenie LAN), dwa flipcharty wraz z papierem i flamastrami, miejsca do siedzenia dla ok. 11 osób oraz 2 trenerów w układzie stołów ułożonych w literę „U”. Zapewnienie wieszaków na odzież wierzchnią.

- Zapewnienie osoby z obsługi do bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych w trakcie warsztatów.

2. Usługa cateringu

- Przerwa kawowa – całodniowa lub uzupełniana w trakcie warsztatu (min. 2 uzupełnienia): kawa, herbata, woda gazowana, niegazowana, mleko/śmietanka do kawy, cytryna, cukier, drobne słone i słodkie przekąski typu (paluszki, kruche ciasteczka, owoce). Przerwa kawowa powinna być przygotowana na przyjazd uczestników warsztatu, nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem warsztatu. Zorganizowana w miejscu zapewniającym swobodny dostęp dla uczestników, w tym również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Obiad: zupa, drugie danie, woda, z możliwością wyboru dania wegetariańskiego. Zapotrzebowanie na dania będzie zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem i potwierdzone na 3 dni przed warsztatem.

- Wyżywienie musi być zapewnione w tym samym budynku co sala szkoleniowa.

3. Usługa noclegowa

- Usługa będzie polegała na zapewnieniu noclegów wraz ze śniadaniami dla uczestników warsztatu

i prowadzących według zgłoszonego zapotrzebowania, o którym Zamawiający będzie informował najpóźniej na 3 dni przed terminem danego szkolenia (szacowana liczba uczestników warsztatów korzystających z noclegów średnio 11 osób/szkolenie).

- Usługa obejmuje zapewnienie zakwaterowania (ze śniadaniem) uczestnikom warsztatu po pierwszym dniu warsztatu, w pokojach 1-osobowych lub 2-osobowych (w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed terminem danego warsztatu) o standardzie co najmniej 2** ale nie więcej niż 3***, pokoje wyposażone w łazienkę, toaletę, z dostępem do Internetu i TV.

- Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania niepełnosprawności kwaterowanych gości przy doborze pokoi.

- Noclegi dla uczestników warsztatów zapewnione zostaną w tym samym obiekcie, co sala szkoleniowa.

Uwaga:

Ze względu na fakt, iż warsztaty organizowane są w ramach projektu współfinansowanego z programu PO WER 2014 – 2020 proponowane ceny za wynajem sal, poczęstunek i nocleg nie może przekraczać maksymalnych kwot określonych w wytycznych PO WER.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch Ul. Włóczków 22/3, 30-103 Kraków lub drogą e-mailową na adres: justyna@cds.krakow.pl z dopiskiem – „Oferta na organizację warsztatów – Kraków 4”

2. Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:

- Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz Oferty- załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

- Podpisane Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

- Podpisane Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych – załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką Oferenta.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.