Zapytanie ofertowe na usługę zapewnienia cateringu dla UP w trakcie zajęć, wynajęcia sali do realizacji zajęć oraz zapewnienia noclegów oraz wyżywienia wolontariuszom w ramach realizacji projektu

Do 09-05-2018

"INSTYTUT BADAWCZO-SZKOLENIOWY" SP. Z O. O.

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Wszystkie

Zapytanie ofertowe nr TMA/IBS/04/2018 na usługę zapewnienia cateringu dla UP w trakcie zajęć, wynajęcia sali do realizacji zajęć oraz zapewnienia noclegów oraz wyżywienia wolontariuszom w ramach realizacji projektu „Twoja Mapa Aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia są usługi zapewnienia cateringu dla UP w trakcie zajęć, wynajęcia sali do realizacji zajęć oraz zapewnienia noclegów oraz wyżywienia wolontariuszom w ramach realizacji projektu „Twoja Mapa Aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada wsparcie 280 os. w wieku 15-64 lata zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, osoby w wieku 15-30 lat, osoby z niepełnosprawnością.

Projekt obejmie wsparciem uczestników z 10 gmin województwa warmińsko-mazurskiego:

BARTOSZYCE (GMINA WIEJSKA)

BRANIEWO (GMINA WIEJSKA)

EŁK (GMINA WIEJSKA)

IŁAWA (GMINA WIEJSKA)

SUSZ (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)

LUBOMINO (GMINA WIEJSKA)

ORNETA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)

JANOWIEC KOŚCIELNY (GMINA WIEJSKA)

ŚWIĄTKI (GMINA WIEJSKA)

MIŁAKOWO (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 280 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku 15-64 lat poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia nastawionych na budowanie kapitału społecznego i wzrost gotowości zatrudnieniowej.

1. Oferty należy złożyć do dnia 09.05.2018 do godz. 12:00 w formie pisemnej na adres: „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn.

2. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu w którym upływa termin ich złożenia, a następnie ich oceny