Zapytanie ofertowe na zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz zapewnieniem sal szkoleniowych w ramach projektu WIEM WIĘCEJ - DZIAŁAM SKUTECZNIE

Do 23-03-2018

REGION GDAŃSKI NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Przedmiotem postępowania ogłoszonego na potrzeby realizacji projektu: „Wiem więcej – działam skutecznie!” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój , jest zapewnienie noclegów oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych.

I część – Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych na terenie województwa pomorskiego – maksymalnie 100 km od Gdańska

1. Łącznie w ramach zamówienia zostaną zorganizowane 64 trzydniowe szkolenia w okresie od 2 kwietnia 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

2. W ramach jednego wyjazdu szkoleniowego Wykonawca zapewni:

a. Nocleg na 2 doby hotelowe (np. piątek – niedziela) dla 18 osób (16 uczestników i 2 trenerów) = 36 noclegów

b. Wyżywienie przez 3 dni dla 18 osób (16 uczestników i 2 trenerów) = 54 osobodni

c. Sale szkoleniowe przez 3 dni szkoleniowe (np. piątek, sobota, niedziela)

II część - Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych w okolicy Elbląga / Słupska / Koszalina

1. Łącznie w ramach zamówienia zostaną zorganizowane 24 trzydniowe szkolenia w okresie od 2 kwietnia 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

2. W ramach jednego wyjazdu szkoleniowego Wykonawca zapewni:

a. Nocleg na 2 doby hotelowe (np. piątek – niedziela) dla 18 osób (16 uczestników i 2 trenerów) = 36 noclegów

b. Wyżywienie przez 3 dni dla 18 osób (16 uczestników i 2 trenerów) = 54 osobodni

c. Sale szkoleniowe przez 3 dni szkoleniowe (np. piątek, sobota, niedziela)

Oferty wraz z załącznikami należy składać:

• osobiście w siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, pokój 129

• bądź za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

• elektronicznie na adres j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl

do 23.03.2018 r. do godz. 14:00