Zapytanie ofertowe na usługę zapewnienia sal i cateringu na potrzeby organizacji szkoleń i warsztatów oraz usługę zapewnienia noclegu z wyżywieniem w trakcie wolontariatu w ramach realizacji projektu

Do 27-04-2018

"INSTYTUT BADAWCZO-SZKOLENIOWY" SP. Z O. O.

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Wszystkie

Zapytanie ofertowe nr WS/IBS/05/2018 na usługę zapewnienia sal i cateringu na potrzeby organizacji szkoleń i warsztatów oraz usługę zapewnienia noclegu z wyżywieniem w trakcie wolontariatu w ramach realizacji projektu „Wspólnie silni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada wsparcie 280 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64 lat, w tym: osób bezrobotnych z I,II,III profilu; osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zwanych dalej uczestnikami projektu/UP.

Projekt obejmie wsparciem osoby z 4 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego objętych realizacją projektu:

- powiat lidzbarski

- powiat piski

- powiat szczycieński

- powiat gołdapski

Na potrzeby szkoleń niezbędny jest wynajem sal, zapewnienie cateringu dla UP oraz wynajem sal i zapewnienie cateringu na potrzeby zajęć dla dzieci UP do 5. roku życia, a także zapewnienie noclegu z wyżywieniem w trakcie wolontariatu dla UP.

Projekt obejmie wsparciem osoby z 4 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego objętych realizacją projektu:

- powiat lidzbarski

- powiat piski

- powiat szczycieński

- powiat gołdapski

Zamawiający zastrzega, że prawidłowa realizacja proj. może wymagać od wykonawcy

w uzasadnionych przypadkach działań także w innych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego (niż określone wyżej).

Przedmiot zamówienia będzie składał się z 3 Zadań:

ZADANIE I:

Zapewnienie cateringu na potrzeby realizacji szkoleń UP oraz na potrzeby zajęć dla dzieci UP do 5. roku życia.

ZADANIE II:

Zapewnienie sal na potrzeby przeprowadzenia zajęć w projekcie dla UP oraz zajęć dla dzieci UP do 5. roku życia.

ZADANIE III:

Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla wolontariuszy.

Szczegółowy opis zadań zawarty został w pkt II zapytania ofertowego