Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy usług polegających na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali na warsztaty podczas 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych

Do 12-03-2018

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Województwo: śląskie Powiat: Bielsko-Biała Miejscowość: Bielsko - Biała i okolice (w odległości nie większej niż 10 km od Bielska-Białej )

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy usług polegających na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali na warsztaty podczas 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych dla 16 osób w Bielsku-Białej i okolicy

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wybór wykonawcy usług polegających na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali na warsztaty podczas 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych dla 16 osób w Bielsku-Białej w podziale na części:

Cześć I – Zakwaterowanie

Cześć II – Wyżywienie

Cześć III – Wynajem sali warsztatowej

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usług polegających na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali na warsztaty podczas 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych dla 16 osób w Bielsku-Białej i okolicy (nie większej niż 10 km od Bielska-Białej), w ramach w projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, w podziale na części:

Cześć I – Zakwaterowanie

Cześć II – Wyżywienie

Cześć III – Wynajem sali warsztatowej

Część I -Zakwaterowanie:

Wymagania:

1. Hotel o standardzie minimum trzy gwiazdkowy lub pensjonat/ośrodek/zajazd o standardzie odpowiadającym minimum trzygwiazdkowej kategorii,

2. cztery pokoje 1 osobowe i sześć pokoi 2 osobowych, każdy pokój wyposażony w kabinę prysznicową, jednoosobowe łóżka, pościel, koce, ręczniki, szafy ubraniowe, stolik, krzesła, tv, dostęp do internetu lub wi-fi.

3. podczas wizyt wszyscy uczestnicy muszą być zakwaterowani w tym samym obiekcie,

4. miejsce zakwaterowania musi spełniać kryterium dostępności dla osób niepełnosprawnych,

5. śniadanie (standardowy szwedzki stół): np. sałatki, jajecznica, parówki, pieczywo, masło, sery, wędliny, warzywa, płatki śniadaniowe, mleko, jogurty, napoje (herbata, kawa, mleko do kawy, cukier, cytryna, soki, woda mineralna gazowana i niegazowana).

6. Obiekt powinien znajdować się w Bielsku-Białej lub w okolicy (nie większej niż 10 km od Bielska-Białej).

Część II -Wyżywienie:

Wymagania:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia (2 obiady i kolacja) dla każdego uczestnika projektu podczas warsztatów animacyjnych:

1. Przerwa kawowa – całodniowa, uzupełniana w razie potrzeby: kawa, herbata, ciasteczka lub ciasta pieczone, owoce, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, mleko.

2. Wyżywienie:

a) obiad: zupa, drugie danie (ziemniaki/ryż/kasza, mięso/ryba, zestaw surówek) i deser (np. sernik, szarlotka, wuzetka) oraz napoje (kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, cukier, śmietanka, cytryna).

b) kolacja (standardowy szwedzki stół), w tym 1 danie na ciepło, przystawki, sałatki, pieczywo, masło, wędliny, sery, warzywa, napoje (herbata, kawa, śmietanka/mleko do kawy, cukier, cytryna, soki, woda mineralna gazowana i niegazowana).

c) w przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez uczestników faktu bycia wegetarianinem, należy zapewnić odpowiednie menu wegetariańskie. Każdorazowo Zamawiający zgłosi Wykonawcy liczbę posiłków wegetariańskich.

d) Wykonawca uwzględni specjalne wymagania do diety (np.: bez glutenu, laktozy, dieta dla diabetyków itp.) przez Zamawiającego w przypadku szczególnego zapotrzebowania zgłoszonego przez uczestników warsztatów.

e) zapotrzebowanie będzie zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem i potwierdzone na 2 dni przed warsztatami.

f) w ciepłe wieczory kolacja może być podawana na dworze w formie grilla – decyzję podejmuje grupa rano, pierwszego dnia warsztatów.

Część III -Wynajem sali na warsztaty

Wymagania:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sali na warsztaty w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin) dla 16 osobowej grupy podczas każdego dnia wizyty:

Wymagania jakie powinna spełniać sala na warsztaty:

1. Sala powinna być przystosowana do prowadzenia zajęć dla 16 osób jednorazowo wyposażona w ławki lub stoliki umożliwiające notowanie, krzesła.

2. Sala musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniu, w którym będą prowadzone zajęcia. Standard – czyste ściany, czysta podłoga/wykładzina, pomieszczenie z oknami, nieuszkodzone meble, wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę stosownie do pory roku.

Pozostał warunki dot. realizacji zamówienia określone zostały w zapytaniu ofertowym.

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 12 marca 2018 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej, w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr FRL/2/W2WA/OWES/2018”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Zamościu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.