Zapewnienia sal szkoleniowych, całodziennego wyżywienia i usług noclegowych wraz ze śniadaniem w Poznaniu, Gdańsku/Sopocie i Krakowie dla uczestników szkolenia z zakresu zarządzania, etyki i audytu

Do 02-02-2018

MM POLAND MASZYNY STANDARDY SP. Z O.O.

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie realizacji usługi hotelowej w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu wyposażonych sal konferencyjnych wraz ze sprzętem w hotelu lub ośrodku konferencyjnym;

2. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie trzech trzydniowych szkoleń przeznaczonych dla 32 uczestników. W tym celu niezbędne jest zapewnienie sal szkoleniowych, noclegów i pełnego wyżywienia dla uczestników.

3. Wyżywienie uczestników:

• Dzień pierwszy: dwie przerwy kawowe, obiad, przerwa kawowa, kolacja;

• Dzień drugi: śniadanie, przerwa kawowa, obiad, przerwa kawowa, kolacja;

• Dzień trzeci: śniadanie, przerwa kawowa, obiad lub kanapki i owoce zapakowane na wynos (w zależności od indywidualnych preferencji uczestników).

4. Zapewnienie sal szkoleniowych obejmuje 8 godzin zegarowych każdego dnia. W pierwszym i drugim dniu szkolenia uczestnicy zostaną podzieleni na 2 grupy (dwie sale szkoleniowe dla min. 16 osób) w których jednocześnie prowadzić szkolenie będzie dwóch trenerów. W trzecim dniu szkolenia uczestnicy ( 32 osoby) pracować będą wspólnie pod opieką 1 trenera. Szkolenia odbywać się będą w formule interaktywnych wykładów (dzień 3) i warsztatów (dzień 1 i 2, ustawienie warsztatowe lub w podkowę 2 trenerów, 16 uczestników w jednej sali). W trakcie każdego dnia szkoleniowego przerwy kawowe powinny odbywać się w niewielkiej odległości od sal konferencyjnych. Pierwszego dnia szkolenia o godz. 10:00 wszyscy uczestnicy szkolenia spotykają się na 0.5 h w jednej sali- czyli jedna z zaoferowanych sal musi spełniać warunek, by mieściło się w niej 34 osoby.

5. Jeden dzień wynajmu sali na szkolenia dotyczy zapewniania sali na 8 godzin zegarowych.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia grupy szkoleniowej o 20% do 3 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.

7. Hotel musi znajdować się w Poznaniu, Gdańsku/Sopocie i Krakowie w odległości nie większej niż 15 km od centrum, w otoczeniu zapewniającym ciszę i spokój niezbędne dla efektywnej pracy uczestników.

8. Standard sal: sala szkoleniowa , powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są szkolenia, spełniające wymogi akustyczne, oświetleniowe, grzewczo-klimatyzacyjne.

9. Wyposażenie sal: stoliki, krzesła, sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia szkolenia: laptop, projektor multimedialny, ekran lub biała (bardzo jasna) ściana, łącze internetowe (wi-fi o prędkości odbioru danych min. 10Mb/s), inne dodatkowe elementy: flipchart i flamastry (uzupełniane w razie potrzeby).

10. Hotel musi zapewniać udogodnienia umożliwiające korzystanie z sal szkoleniowych, jadalnych i zakwaterowania osobom niepełnosprawnym.

11. Dostępność sal na szkolenia w godzinach: pierwszy dzień od 10:00, drugi dzień od 9:00, trzeci dzień od 8:00 do 15:00

12. Zapewnienie osoby z obsługi do bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych itp. w trakcie szkolenia.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie realizacji usługi hotelowej w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu wyposażonych sal konferencyjnych wraz ze sprzętem w hotelu lub ośrodku konferencyjnym;

2. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie trzech trzydniowych szkoleń przeznaczonych dla 32 uczestników. W tym celu niezbędne jest zapewnienie sal szkoleniowych, noclegów i pełnego wyżywienia dla uczestników.

3. Wyżywienie uczestników:

• Dzień pierwszy: dwie przerwy kawowe, obiad, przerwa kawowa, kolacja;

• Dzień drugi: śniadanie, przerwa kawowa, obiad, przerwa kawowa, kolacja;

• Dzień trzeci: śniadanie, przerwa kawowa, obiad lub kanapki i owoce zapakowane na wynos (w zależności od indywidualnych preferencji uczestników).

4. Zapewnienie sal szkoleniowych obejmuje 8 godzin zegarowych każdego dnia. W pierwszym i drugim dniu szkolenia uczestnicy zostaną podzieleni na 2 grupy (dwie sale szkoleniowe dla min. 16 osób) w których jednocześnie prowadzić szkolenie będzie dwóch trenerów. W trzecim dniu szkolenia uczestnicy ( 32 osoby) pracować będą wspólnie pod opieką 1 trenera. Szkolenia odbywać się będą w formule interaktywnych wykładów (dzień 3) i warsztatów (dzień 1 i 2, ustawienie warsztatowe lub w podkowę 2 trenerów, 16 uczestników w jednej sali). W trakcie każdego dnia szkoleniowego przerwy kawowe powinny odbywać się w niewielkiej odległości od sal konferencyjnych. Pierwszego dnia szkolenia o godz. 10:00 wszyscy uczestnicy szkolenia spotykają się na 0.5 h w jednej sali- czyli jedna z zaoferowanych sal musi spełniać warunek, by mieściło się w niej 34 osoby.

5. Jeden dzień wynajmu sali na szkolenia dotyczy zapewniania sali na 8 godzin zegarowych.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia grupy szkoleniowej o 20% do 3 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia.

7. Hotel musi znajdować się w Poznaniu, Gdańsku/Sopocie i Krakowie w odległości nie większej niż 15 km od centrum, w otoczeniu zapewniającym ciszę i spokój niezbędne dla efektywnej pracy uczestników.

8. Standard sal: sala szkoleniowa , powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są szkolenia, spełniające wymogi akustyczne, oświetleniowe, grzewczo-klimatyzacyjne.

9. Wyposażenie sal: stoliki, krzesła, sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia szkolenia: laptop, projektor multimedialny, ekran lub biała (bardzo jasna) ściana, łącze internetowe (wi-fi o prędkości odbioru danych min. 10Mb/s), inne dodatkowe elementy: flipchart i flamastry (uzupełniane w razie potrzeby).

10. Hotel musi zapewniać udogodnienia umożliwiające korzystanie z sal szkoleniowych, jadalnych i zakwaterowania osobom niepełnosprawnym.

11. Dostępność sal na szkolenia w godzinach: pierwszy dzień od 10:00, drugi dzień od 9:00, trzeci dzień od 8:00 do 15:00

12. Zapewnienie osoby z obsługi do bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych itp. w trakcie szkolenia.

PRZYJMUJE SIĘ OFERTY CZĘŚCIOWE

Oferta na każde poszczególne miasto osobno powinna zawierać co najmniej:

• wskazanie obiektu hotelarskiego,

• wskazania godziny rozpoczęcia - w pierwszym dniu - i zakończenia – w ostatnim dniu szkolenia doby hotelowej (informacja o godzinie, kiedy pokoje muszą być zwolnione),

• opis sali konferencyjno-szkoleniowej wraz z udostępnionym na czas spotkania wyposażeniem,

• propozycję menu na trzy dni spotkania,

• propozycje dotyczące spędzenia czasu wolnego w grupie na terenie obiektu,

w którym odbędzie się spotkanie – w tym informacje o infrastrukturze obiektu dostępnej dla uczestników szkolenia bez dodatkowych opłat.

Oferty należy dostarczyć mailem, osobiście lub przesyłać w formie pisemnej na adres: MM Poland Sp. z o.o., ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, w terminie do dnia 02 luty 2018r. r. do godziny 16.00. Do kontaktów upoważniona jest Anna Parobczy, tel. +48 22 621 02 96, mail a.parobczy @mmpoland.pl.

DECYDUJE DATA WPŁYWU OFERTY.