Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zapewnieniu sal i cateringu na potrzeby organizacji szkoleń i warsztatów oraz usługę zapewnienia noclegu z wyżywieniem w trakcie wolontariatu w ramach realizacji projektu

Do 13-12-2017

"INSTYTUT BADAWCZO-SZKOLENIOWY" SP. Z O. O.

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Wszystkie

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu sal i cateringu na potrzeby organizacji szkoleń i warsztatów oraz usługę zapewnienia noclegu z wyżywieniem w trakcie wolontariatu w ramach realizacji projektu pt. „Młodzi Aktywni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Oferty należy złożyć do dnia 13.12.2017 r. do godziny: 12.00 w formie pisemnej na adres: „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn.2. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.3. Zamawiający dokona otwarcia i oceny ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia.