Zapytanie ofertowe nr 1/POWER-2.16/PP/2018 na usługi zapewnienia noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych

Do 21-01-2018

PRACOWNIA POZARZĄDOWA

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Wszystkie miejscowości leżące w granicach powiatów wymienionych w treści zapytania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tzn. powiatów: białogardzkiego, drawskiego, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, grodzkiego Koszalin, łobeskiego, stargardzkiego, grodzkiego Szczecin, szczecineckiego lub świdwińskiego

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienia noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów ds. stanowienia prawa”.

2. Łącznie w ramach zamówienia zorganizowane zostaną 63 dwudniowe szkolenia, w okresie od lutego 2018r. do kwietnia 2019r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Pracownia Pozarządowa, ul Dworcowa 2, 75-201 Koszalin (w kopercie z podanym numerem postępowania) lub przesłać w wersji elektronicznej (skany) na adres: lcieslinski@pracowniapozarzadowa.pl.

Decyduje moment wpływu oferty do Zamawiającego.