Zapewnienie sal szkoleniowych i pokoi hotelowych oraz wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń w ramach projektu w terminie 22-23 czerwca 2018r. w Krakowie

Do 22-05-2018

NACZELNA IZBA LEKARSKA

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

W ramach niniejszego zamówienia planowane jest udostępnienie sal szkoleniowych, pokoi hotelowych oraz wyżywienia dla 40 osób (2 grupy szkoleniowe) uczestniczących w 2- dniowych szkoleniach.

Wymagania Zamawiającego dla zamówienia:

1. Lokalizacja: Kraków

2. Termin: 22-23 czerwca 2018r.

3. Standard ośrodka konferencyjnego/hotelu: odpowiadający co najmniej standardowi 3-gwiazdkowemu, zgodnie z wymaganiami jakie mają spełniać obiekty na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Obiekt powinien dysponować dwiema salami szkoleniowymi/konferencyjnymi oraz być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Miejsce w pobliżu dworca PKP Kraków Główny z możliwością dogodnego dojazdu środkami transportu publicznego (tzn. kolejowego, autobusowego lub tramwajowego), na terenie ośrodka/hotelu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie istnieje możliwość bezpłatnego parkowania przez uczestników, którzy przyjadą na szkolenie prywatnym środkiem transportu, do 5 km od dworca pkp, (odległość liczona według internetowej wyszukiwarki odległości, np. https://www.freemaptools.com/radius-around-point.htm). Wszystkie usługi (gastronomiczne, konferencyjne, noclegowe) muszą być świadczone w jednym ośrodku/kompleksie;

5. Planowana liczba uczestników szkolenia:

Usługa gastronomiczna: Planowana liczba osób: 2 grupy * 20 osób

Usługa noclegowa: Planowana liczba osób: 30 osób

6. Zakwaterowanie

Pokoje jedno- i dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Pokoje dwuosobowe z dwoma osobnymi łóżkami, zameldowanie według płci w pokojach dwuosobowych,

w przypadku nieparzystej liczby uczestników w pokoju jednoosobowym. Pokoje jednoosobowe również dla osób ze zgłoszonymi niepełnosprawnościami lub innymi potrzebami zdrowotnymi.

Uczestnicy będą korzystać z noclegów w dniach z 22 na 23 czerwca 2018 r.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ilości uczestników biorących korzystających

z noclegów oraz biorących udział w szkoleniu, najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem skorzystania z usługi. W tym celu Zamawiający prześle Wykonawcy zamówienie jednostkowe oraz listę uczestników korzystających z noclegów i biorących udział w szkoleniu. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie tylko za liczbę uczestników zgodną z przekazaną listą.

7. Sale szkoleniowe -wymagania Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 1

8. Wyżywienie.

W trakcie każdego spotkania Wykonawca zapewni wyżywienie w postaci: 1 śniadania,

1 kolacji, 2 obiadów, 2 serwisów kawowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Realizacja usługi w terminie 22-23 czerwca 2018r. w Krakowie

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 22.05.2018 r.;

- w formie elektronicznej na adres: zdrowa.administracja@hipokrates.org (scan podpisanej oferty)

lub

- pocztą na adres Biura Projektu:

Naczelna Izba Lekarska,

ul. Jana III Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

z dopiskiem: Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych dla uczestników projektu „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” – Kraków